פעילויות נוספות

במסגרת הפעילות של העמותה, ישנם שירותים נוספים שהעמותה נותנת, ואלו הם

קרן הלוואות

קרן תרופות

השאלת ציוד רפואי