מעגלי נתינה נוספים

:במסגרת הפעילות של העמותה, ישנם שירותים נוספים שהעמותה נותנת, ואלו הם

השאלת ציוד רפואי

קרן הלוואות

קרן תרופות