בעלי תפקידים

חברי הועד:

וייץ עקיבא - יו"ר

חגי קפקה - גזבר

אברדם רון

אנגלמן נפתלי

אטיק יאיר

גרסט אחיאסף

לוי כרמיאל

לרך אפרים

שפורן יהודה

חברי ועדת הביקורת

ברגר חיים

עודד בן דב