מסמכים/אישורים

אישור ניהול ספרים ופטור מס' במקור

ניהול ספרים וניכוי במקור-עד 3 2023.pdf

זיכוי תרומות עד שנת 2024

נותנים באהבה סעיף 46 עד 2024.pdf

ניהול תקין לשנת 2022

אישור ניהול תקין לשנת 2022