מסמכים/אישורים

אישור ניהול ספרים ופטור מס' במקור

אישור ניהול ספרים ופטור מניכוי במקור.pdf

זיכוי תרומות עד שנת 2024

נותנים באהבה סעיף 46 עד 2024.pdf

ניהול תקין לשנת 2022

אישור ניהול תקין לשנת 2022