מסמכים/אישורים

אישור ניהול ספרים ופטור מניכוי במקור.pdf

אישור ניהול ספרים ופטור מס' במקור

אישור זיכוי תרומות 2021.pdf

זיכוי תרומות עד שנת 2021

אישור ניהול תקין 2021.pdf

ניהול תקין לשנת 2021