קרן הלוואות

במסגרת קליטת פעילות קרן גמ"ח בית כנסת רמב"ם,

העמותה מעניקה הלוואות גמ"ח בסך של עד 10,000 ש"ח לתושבי השכונה, וזאת ללא ריבית או הצמדה.

מתן ההלוואה כפופה לנהלי העמותה.

לפרטים נא לפנות ליהודה שפורן בטלפון 050-5370714